Základní pravidla
Autor: Michal Perička <perisek(at)seznam.cz>, Téma: Výkonnostní cyklistika, Vydáno dne: 12. 10. 2004Základní pravidla systematického tréninku na kole.

Princip postupného zvyšování zatížení: požadované úrovně zdatnosti dosáhnete pomalým a neustálým zvyšováním velikosti zatížení.

Princip střídání zatížení a odpočinku: mezi tréninky má následovat buď lehčí trénink nebo odpočinek a regenerace. Poslouchejte své tělo.

Princip specifičnosti: to jakému typu tréninku se věnujete znamená, jakým směrem se bude rozvíjet vaše výkonnost. Ovšem samozřejmě to neznamená, že pokud chcete uběhnout maratón musíte ho uběhnout při každém tréninku!

Názornost - je dobře vidět techniku na filmu nebo nechat si ji předvést od zkušeného.

Všestrannost - je třeba zdokonalovat všechny funkce organizmu.

Nepřetržitost tréninkového procesu - největší efekt je zaručen při dlouhodobém, plynulém, pravidelném a nepřerušovaném tréninkovém procesu.

Přiměřenost zátěže a postupného zvyšování zátěže - malá zátěž nevede ke zlepšení, velká zátěž může poškodit organismus, stejná zátěž po dlouhou dobu způsobuje pokles účinnosti. To, co platí pro 15letého chlapce, neplatí pro 30letého muže, atp.

Cykličnost - v rámci ročního tréninkového makrocyklu je střídáno zatížení a odpočinek v rámci každé tréninkové jednotky (většinou tři týdny zátěž, týden regenerace - 3:1)

Kontrolování TF, váhy a teploty organismu