Základní pravidla
Autor: Michal Perička <perisek(at)seznam.cz>, Téma: Výkonnostní cyklistika, Vydáno dne: 12. 10. 2004Základní pravidla systematického tréninku na kole.

Princip postupného zvy?ování zatí?ení: po?adované úrovně zdatnosti dosáhnete pomalým a neustálým zvy?ováním velikosti zatí?ení.

Princip střídání zatí?ení a odpočinku: mezi tréninky má následovat buď lehčí trénink nebo odpočinek a regenerace. Poslouchejte své tělo.

Princip specifičnosti: to jakému typu tréninku se věnujete znamená, jakým směrem se bude rozvíjet va?e výkonnost. Ov?em samozřejmě to neznamená, ?e pokud chcete uběhnout maratón musíte ho uběhnout při ka?dém tréninku!

Názornost - je dobře vidět techniku na filmu nebo nechat si ji předvést od zku?eného.

V?estrannost - je třeba zdokonalovat v?echny funkce organizmu.

Nepřetr?itost tréninkového procesu - největ?í efekt je zaručen při dlouhodobém, plynulém, pravidelném a nepřeru?ovaném tréninkovém procesu.

Přiměřenost zátě?e a postupného zvy?ování zátě?e - malá zátě? nevede ke zlep?ení, velká zátě? mů?e po?kodit organismus, stejná zátě? po dlouhou dobu způsobuje pokles účinnosti. To, co platí pro 15letého chlapce, neplatí pro 30letého mu?e, atp.

Cykličnost - v rámci ročního tréninkového makrocyklu je střídáno zatí?ení a odpočinek v rámci ka?dé tréninkové jednotky (vět?inou tři týdny zátě?, týden regenerace - 3:1)

Kontrolování TF, váhy a teploty organismu