Základní pojmy
Autor: Michal Perička <perisek(at)seznam.cz>, Téma: Výkonnostní cyklistika, Vydáno dne: 12. 10. 2004Základní zkratky a pojmy ve sportovním tréninku. Jelikož se trénink se sporttestrem s funkční vyšetření staly součástí přípravy i výkonnostních jezdců, přinášíme Vám přehled základních zkratek a pojmů z oblasti fyziologie a sportovního tréninku, na které můžete nejčastěji narazit.

TF - tepová frekvence, charakterizuje na základě odezvy oběhového aparátu intenzitu zátěže. Počet tepů (za minutu) lze měřit dotykem na zápěstí nebo krční tepně, přesnější je měření pomoci sporttesteru.

Klidová TF - udává počet tepů za minutu při absolutním klidu, nejlépe měřit hned po probuzení, u vysoce trénovaných jedinců s výbornou ekonomikou práce oběhového aparátu dosahuje nízkých hodnot (40 a méně). Její hodnota se mění v závislosti na aktuálním stavu organismu, proto je výhodné ji sledovat dlouhodobě, při nastupující nemoci, přetrénování její hodnota stoupá.

Bradykardie - nízká hodnota klidové TF u trénovaných jedinců oproti normální populaci, kde se zpravidla pohybuje od 70 tepů výše.

Maximální TF - nejvyšší počet srdečních kontrakcí za minutu, je individuální a více než tréninkem je ovlivněna věkem, platí vzorec TF max = 220 - věk. Její hodnota je různá i ve vztahu ke způsobu zatížení, důvodem je používání různých svalových skupin, jiná hodnota může být při funkčním vyšetření na běhátku (zpravidla vyšší) a cyklistickém ergometru.

Kompenzační oblast - TF na úrovni až 70% TF max, volný, regenerační trénink, rozcvičení, zahřátí organismu.

AP - aerobní práh - TF až 80% TF max, trénink obecné vytrvalosti, příprava organismu na dlouhodobý výkon. Energie je hrazena štěpením tuků a cukrů, jejich poměr se mění v závislosti na intenzitě zátěže ve prospěch cukrů.

Setrvalý stav - steady state - rovnovážný stav metabolických pochodů na úrovni mezi AP a ANP.

ANP - anaerobní práh - TF až 90% maxima, nejvyšší hodnota rovnovážného stavu. Vzhledem k intenzitě zatížení již nestačí kryti energetických potřeb aerobní (oxidativní) cestou a dochází k štěpení cukrů anaerobní glykolýzou za současného vzniku kyseliny mléčné, kterou je ale tělo schopno postupně odbourávat.Trénink na úrovni ANP vede k mohutnému rozvoji aerobních i aerobně anaerobních schopností.

VO2max - maximální spotřeba kyslíku - udává maximálně možné množství kyslíku, které je svalstvo schopné využít pro aerobní produkci využitelné energie. Vyjadřuje se v litrech za minutu nebo v ml/min na kg. U vynikajících vytrvalců dosahuje hodnot 80 - 90 ml/min. na kg - jeho podíl se měří podvodním vážením nebo kaliperací (měření tloušťky kožních řas)

ATH - aktivní tělesná hmotnost - hmotnost těla bez tuku, zahrnuje hmotnost svalů, kostí, vnitřních orgánů a dalších tkání. Přepočet VO2max na ATH nám ukáže jaké máme rezervy, v případě velkého podílu podkožního tuku a jeho následném odstranění nám rázem tento zásadní ukazatel vytrvalost vyskočí výše a naše funkční předpoklady pro lepší výkonnost rostou.