Roční tréninkový plán
Autor: Michal Perička <perisek(at)seznam.cz>, Téma: Výkonnostní cyklistika, Vydáno dne: 12. 10. 2004Činnost lidského organismu i přírody kolem nás má výrazný cyklický charakter. Také v tréninkovém procesu se proto uplatňují cykly, na kterých je založen systematický dlouholetý sportovní růst. Aby tento růst byl zaručen, je zapotřebí respektovat individuální možnosti organismu při jeho adaptaci na stále rostoucí zatížení.

Makrocyklus - Obsahuje 13 tréninkových mezocyklů

Přípravné období číslo I.: 1.listopad - únor. Slouží pro rozvoj vytrvalosti a hlavní metodou je rovnoměrný trénink s postupným zvyšováním objemů a stálou intenzitou, později fartlek a ke konci období intervalový trénink s dlouhými úseky.

Přípravné období číslo II.: březen až duben. Slouží pro převod vytrvalostních schopností z období I do speciálních schopností blížících se závodnímu výkonu. Zařazuje se více tréninků intervalových s kratšími úseky.

Závodní období I.: květen až červen. Slouží k rozvoji speciálních vytrvalostních schopností potřebných pro závodění k vyladění formy pro další období. Objem může i mírně klesat, ale počet km v nejvyšší intenzitě by měl být nejvyšší. Je dobré absolvovat několik přípravných závodů a klást důraz na regeneraci a odpočinek.

Závodní období II.: červenec až září. Klesá objem tréninků a stagnuje intenzita běhu. Zařazuje se více dnů lehkých tréninkových jednotek. Tréninky by se měly svým charakterem přibližovat závodu.

Přechodné období: dva až čtyři týdny v říjnu. Přechodné období slouží k fyzickému i psychickému odpočinku.

Mezocyklus obsahuje čtyři mikrocykly

mikrocyklus = týden, poslední mikrocyklus v každém mezocyklu je regenerační. První mezocyklus by měl začínat okolo 1. listopadu. Následuje dělení mikrocyklů podle typů:
rozvíjecí - zvýšení úrovně pohybových schopností; adaptace na zatížení - to se postupně zvyšuje
udržovací - udržení dosažené úrovně kondice; zatížení je na stejné úrovni
vylaďovací - ladění formy před závodem; klesá objem a stoupá intenzita tréninku
závodní - udržení vysoké úrovně formy; objem i intenzita klesá, důležitá je regenerace. Cílem je udržet vysokou úroveň výkonnosti co nejdelší dobu.
regenerační - odstranění pocitu únavy; nízké zatížení s doplňkovými aktivitami

Každý trénink v mikrocyklu je uskutečňován prostřednictvím tréninkových jednotek (u profesionálů jsou dvě denně - tzv. dvoufázový trénink). Náročnost tréninku se udává vahou 1 až 5, kde 1 je nejnižší náročnost a 5 nejvyšší náročnost.
Lehká tréninková jednotka - den ve kterém odpočíváte - pokud provozujete fyzickou aktivitu, tak velmi lehkou (chůze, plavání) nebo den, ve kterém provozujete křížový trénink.
Těžká tréninková jednotka - den ve kterém absolvujete trénink tempový, intervalový či dlouhý běh nebo jízdu. Většina začínajících a středně pokročilých běžců by měla absolvovat jen dva těžké dny za týden. Pokročilejší běžci mohou mít tři těžké dny, ale jen pokud jsou velmi opatrní. Těžký den by měl být následován jedním až dvěma lehkými dny.