Metody dlouhodobé vytrvalosti
Autor: Michal Perička <perisek(at)seznam.cz>, Téma: Výkonnostní cyklistika, Zdroj: FSS, Vydáno dne: 14. 07. 2005

Metody dlouhodobé vytrvalosti

Intervalové metody
Přibývající zkušenosti i výzkumné poznatky vedly postupně ke koncepci a zkoumání různých variant přerušovaného zatížení , v němž by intervaly odpočinku, průběžně umožnily větší či menší obnovu energetického i nervového potenciálu , ale současně i udržení jisté aktivace fyziologických funkcí (především dýchání a činnosti srdce). Tak se zrodily intervalové metody ovlivňování vytrvalostních schopností. Rozlišují se intenzivní a extenzivní intervalové metody, "rychlé" a "pomalé" intervalové metody, krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé intervaly aj. intenzivní - "rychlé" - krátkodobé metody pracují s vyššími intenzitami a kratšími úseky , extenzivní - "pomalé" - dlouhodobé varianty aplikují nižší intenzity a delší dobu cvičení , Podle délky intervalu zotavení se doporučuje odpočinek aktivní , tj. - mírná pohybová aktivita.

Klasická intervalová metoda

Metoda velmi krátkých intervalů

Švédská metoda

Metody nepřerušovaného zatížení

Metoda souvislá

Metoda střídavá - fartlek

 

Metody ANP

 

Příklady variant intervalového tréninku.

intervalový trenink